Photography by © Boris Shiu

Model Duplex at Zhuhai Renheng Coastal Center by T.K. Design