Photography by © Xing Zhi Ying Xiang

Yongjiang Experimental School by DC Alliance